มองเห็นการใช้งานอุปกรณ์ของนักเรียนแบบ Real time ด้วย Live Screen Views

เครื่องมือสำหรับห้องเรียนดิจิทัลที่มีให้ครูใช้งานในปัจจุบันนั้นมีมากมายและน่าประทับใจ! หนึ่งในนั้นคือความสามารถในการดูหน้าจอของนักเรียนแบบ real time ขณะอยู่ในชั้นเรียน

คุณสมบัติเหล่านี้มีศักยภาพที่จะขับเคลื่อนการเรียนรู้และปรับปรุงการมีส่วนร่วมของนักเรียนในห้องเรียนดิจิทัลได้อย่างมาก บทความนี้จะมุ่งเน้นไปที่ประโยชน์ของคุณสมบัติเฉพาะอย่างหนึ่ง นั่นคือความสามารถของครูในการดูหน้าจอของนักเรียนขณะสอนในห้องเรียนดิจิทัล และวิธีการใช้งานสิ่งนี้เพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้และปรับปรุงห้องเรียนดิจิทัลของคุณ

โซลูชันการจัดการห้องเรียนของ Mobile Guardian ที่ชื่อว่า Learn มาพร้อมกับคุณสมบัติ Live Screen Views ซึ่งช่วยให้ครูสามารถดูสิ่งที่นักเรียนเข้าถึงได้ระหว่างชั้นเรียน ช่วยให้ครูสามารถติดตามความคืบหน้าทางออนไลน์ของนักเรียนแบบเรียลไทม์ ในขณะเดียวกันก็ยังคงความคล่องตัวภายในห้องเรียน

เครื่องมือและคุณสมบัติเหล่านี้ ช่วยให้ครูมีอิสระในสำรวจนักเรียนทั้งห้อง และมุ่งเน้นที่การตอบสนองความต้องการด้านการเรียนรู้ของนักเรียนภายในห้องเรียนดิจิทัล ช่วยปรับปรุงการมีส่วนร่วมของนักเรียน เนื่องจากครูสามารถมุ่งเน้นที่การโต้ตอบแบบตัวต่อตัวและเป็นกลุ่มในห้องเรียนได้ดียิ่งขึ้น

การมองเห็นหน้าจอแบบ Realtime ช่วยปรับปรุงการเรียนรู้ในห้องเรียนดิจิทัลได้อย่างไร

นอกเหนือจากอิสระและความคล่องตัวที่มากขึ้นในห้องเรียนแล้ว ความสามารถในการดูหน้าจอของนักเรียนยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในเชิงบวกและแนวทางการสอนที่มีประสิทธิภาพ:

  • ลดความขัดแย้งระหว่างครูกับนักเรียน และให้นักเรียนจดจ่ออยู่กับงานที่ได้รับ

เทคโนโลยีการดูหน้าจอ ช่วยให้ครูสามารถตรวจสอบได้อย่างแนบเนียนว่านักเรียนมีสมาธิและอยู่กับงานที่ได้รับหรือไม่ หากนักเรียนเสียสมาธิ ครูสามารถส่งข้อความไปยังนักเรียนที่ไม่ได้อยู่กับงานที่ได้รับ เพื่อให้พวกเขากลับมาโฟกัสได้เอง อีกทางหนึ่ง หากนักเรียนได้รับการบอกกล่าวให้กลับมาโฟกัสซ้ำๆ แต่ยังคงไม่สนใจ ครูสามารถเข้าไปจัดการโดยตรงและปิดแท็บที่รบกวนสมาธิบนอุปกรณ์ของนักเรียนเหล่านั้นได้

ดังนั้น เทคโนโลยีการดูหน้าจอ ช่วยให้ครูหลีกเลี่ยงการโต้เถียงและความหงุดหงิดที่เกิดจากการพยายามให้นักเรียนอยู่กับงานที่ได้รับ และด้วยวิธีนี้ ช่วยลดการเกิดความขัดแย้งและการเผชิญหน้าในเชิงลบ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการให้นักเรียนอยู่กับงานที่ได้รับ

  • ครูสามารถใช้เทคโนโลยีการดูหน้าจอเพื่อติดตามความเข้าใจของนักเรียนแบบเรียลไทม์

สิ่งนี้ช่วยให้ครูสามารถระบุส่วนของเนื้อหาที่ทั้งชั้นเรียนพบว่ามีความท้าทาย หรือระบุว่านักเรียนคนใดในชั้นเรียนกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาหรือแนวคิดบางส่วน

ช่วยให้ครูสามารถระบุเนื้อหาในส่วนที่นักเรียนทั้งชั้นเรียนติดขัดหรือไม่เข้าใจได้ หรือระบุได้ว่านักเรียนคนใดในชั้นเรียนกำลังประสบปัญหาในส่วนใดอยู่

ครูสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ก่อนที่การสอบหรือการประเมินผลจะมาถึง โดยการติดตามความคืบหน้าของนักเรียนในชั้นเรียน โดยใช้การดูหน้าจอแบบสดเพื่อประเมินวิธีที่พวกเขาตอบคำถามและแบบฝึกหัดในชั้นเรียน สิ่งนี้อาจนำไปสู่ผลการเรียนที่ดีขึ้นสำหรับนักเรียนและสร้างห้องเรียนดิจิทัลที่น่าดึงดูดใจมากขึ้น

  • เมื่อใช้ Live Screen Views อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ครูสามารถติดตามผลการเรียนของนักเรียน

ยิ่งครูสามารถระบุได้เร็วว่านักเรียนคนใดกำลังประสบปัญหาไดก็ยิ่งดี เพราะพวกเขาสามารถดำเนินการเพื่อช่วยเหลือที่จำเป็นได้ ครูสามารถติดตามได้อย่างง่ายดายว่านักเรียนคนใดกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับส่วนใดหรือแนวคิดใดในชั้นเรียน และดำเนินการที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนเหล่านั้นให้เอาชนะความท้าทายทางด้านการเรียนรู้ที่พวกเขาประสบตั้งแต่เนิ่นๆ

การมองเห็นหน้าจอช่วยให้ครูตรวจพบจุดที่นักเรียนไม่เข้าใจได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาร้ายแรง ดังนั้น โอกาสที่นักเรียนจะตามเพื่อนไม่ทันนั้นก็น้อยลงอย่างมาก เมื่อเทคโนโลยีการมองเห็นหน้าจอถูกนำไปใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

  • การมองเห็นหน้าจอช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น

นักเรียนจะตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมมากขึ้น เมื่อรู้ว่ากิจกรรมในห้องเรียนของพวกเขากำลังถูกตรวจสอบ นักเรียนมีแนวโน้มที่จะผัดวันประกันพรุ่งน้อยลง เมื่อรู้ว่าความคืบหน้าของพวกเขากำลังถูกติดตามระหว่างชั้นเรียน

นอกจากนี้ นักเรียนยังมีแนวโน้มที่จะอยู่กับงานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น เมื่อรู้ว่าครูสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย การมองเห็นหน้าจอทำหน้าที่เป็นแรงผลักดันให้นักเรียนอยู่กับงานที่ได้รับมอบหมายและติดตามงานในชั้นเรียนให้ทัน

ส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนดิจิทัลของคุณ

เทคโนโลยีการมองเห็นหน้าจอ ช่วยสนับสนุนความต้องการของครูในการติดตามความเข้าใจของนักเรียนภายในห้องเรียน ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่านักเรียนมีความก้าวหน้าตามที่คาดหวัง ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมในชั้นเรียนได้อย่างมาก เนื่องจากสามารถลดการรบกวนและสิ่งที่ทำให้เสียสมาธิได้

ความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนแบบเรียลไทม์ และดำเนินการแก้ไขได้ทันที ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพสำหรับทั้งครูและนักเรียน

การมองเห็นหน้าจอแบบสด (Live Screen View) ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน ผ่านการสร้างสภาพแวดล้อมห้องเรียนดิจิทัลที่น่าสนใจมากขึ้น

หากสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมว่าคุณจะนำเทคโนโลยีการมองเห็นหน้าจอแบบสด(Live screen view) นี้ไปใช้อย่างไรได้บ้างเพื่อช่วยให้การเรียนในห้องเรียน digital น่าสนใจยิ่งขึ้น คุณสามารถหาได้จาก

ก้าวไปพร้อมกันกับเรา,

ทีมงาน Mobile Guardian

Share

สร้างความเป็นเลิศแก่นักเรียนด้วยการจัดการอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ

Request a Demo